BTC.com

BTC.com 矿池,更好的比特币矿池

BTC.com是全球领先的比特币数据服务商与矿池、钱包解决方案提供商。自2015年起,BTC.com团队从区块浏览器等行业基础设施入手,致力于在各个细分领域建立新标准,钱包、矿池、行情、资讯等领域均能见到BTC.com品牌的身影。

可挖币种

币种 算力 结算方式 手续费 矿工数 起付数量
比特币    6407000000000000000 FPPS 0 17620 0.00100
以太坊    285700000000 FPPS 0 72 0.01000
比特现金    116800000000000000 FPPS 0 760 0.00010
以太经典    1458000000 PPS 0 6 0.00100
徳信币    13240000000000000 PPS 0 191 0.10000
United Bitcoin    0 0 0.00000
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们