Zcash 是首个使用零知识证明机制的区块链系统,它可提供完全的支付保密性,同时仍能够使用公有区块链来维护一个去中心化网络。

挖矿 & 收益
 • 全网算力
  2794.99Msol/s
 • 全网难度
  51,177,766
 • 核心算法
  Equihash
 • 出块时间
  150秒/块
 • 货币总量
  2100万
 • 理论产出:
  0.002 ZEC / KHash / 天
 • 理论收益:
  ¥0.7284 / KHash / 天

零币 交易所/交易对

# 交易所 交易对 价格 24小时成交量
1 Lbank ZEC/ETH ¥ 359.79
0.36775123 ETH / $53.54
¥ 5.89 亿
1636351.286 ZEC / $87,606,474.13
2 Bit-Z ZEC/BTC ¥ 357.58
0.01350949 BTC / $53.21
¥ 8.71 千万
243572.580 ZEC / $12,961,071.72
3 Lbank ZEC/BTC ¥ 358.58
0.013548 BTC / $53.36
¥ 6.26 千万
174440.636 ZEC / $9,308,858.16
4 Lbank ZEC/USDT ¥ 357.78
53.24 USDT / $53.24
¥ 4.6 千万
128599.688 ZEC / $6,846,632.76
5 Huobi Global ZEC/BTC ¥ 357.58
0.013508 BTC / $53.21
¥ 4.22 千万
118061.812 ZEC / $6,281,654.72
6 Huobi Global ZEC/USDT ¥ 358.05
53.28 USDT / $53.28
¥ 3.64 千万
101721.842 ZEC / $5,419,728.17
7 CHAOEX ZEC/USDT ¥ 357.24
53.19 USDT / $53.16
¥ 3.53 千万
98878.113 ZEC / $5,255,923.14
8 HitBTC ZEC/USD ¥ 357.51
53.1972 USD / $53.2
¥ 3.48 千万
97391.300 ZEC / $5,180,944.46
9 CHAOEX ZEC/ETH ¥ 356.97
0.36433 ETH / $53.12
¥ 3.35 千万
93716.219 ZEC / $4,977,743.59
10 Bitmart ZEC/USDT ¥ 357.31
53.2 USDT / $53.17
¥ 3.19 千万
89167.385 ZEC / $4,740,653.99

显示交易量前10的交易