Zcash 是首个使用零知识证明机制的区块链系统,它可提供完全的支付保密性,同时仍能够使用公有区块链来维护一个去中心化网络。

挖矿 & 收益
 • 全网算力
  2911.32Msol/s
 • 全网难度
  51,530,954
 • 核心算法
  Equihash
 • 出块时间
  150秒/块
 • 货币总量
  2100万
 • 理论产出:
  0.002 ZEC / KHash / 天
 • 理论收益:
  ¥0.7545 / KHash / 天

零币 交易所/交易对

# 交易所 交易对 价格 24小时成交量
1 Lbank ZEC/ETH ¥ 362.68
0.59633484 ETH / $52.78
¥ 3.13 亿
862222.231 ZEC / $45,505,515.18
2 Bithumb ZEC/KRW ¥ 363.58
59450 KRW / $52.91
¥ 2.74 亿
753047.013 ZEC / $39,844,998.44
3 Lbank ZEC/BTC ¥ 363.71
0.015634 BTC / $52.93
¥ 8 千万
220058.946 ZEC / $11,647,291.95
4 Lbank ZEC/USDT ¥ 360.97
52.7 USDT / $52.53
¥ 4.34 千万
120351.281 ZEC / $6,321,925.54
5 Huobi ZEC/USDT ¥ 360.97
52.68 USDT / $52.53
¥ 3.08 千万
85408.485 ZEC / $4,486,289.33
6 Huobi ZEC/BTC ¥ 362
0.015551 BTC / $52.68
¥ 2.93 千万
81046.728 ZEC / $4,269,501.31
7 Bit-Z ZEC/BTC ¥ 362.13
0.01554449 BTC / $52.7
¥ 2.14 千万
59000.650 ZEC / $3,109,389.95
8 HitBTC ZEC/USD ¥ 374.5
54.5 USD / $54.5
¥ 1.95 千万
52008.606 ZEC / $2,834,469.03
9 YoBit ZEC/BTC ¥ 365.98
0.01571698 BTC / $53.26
¥ 1.38 千万
37637.260 ZEC / $2,004,476.88
10 Binance ZEC/BTC ¥ 362.41
0.015561 BTC / $52.74
¥ 1.08 千万
29745.012 ZEC / $1,568,791.85

显示交易量前10的交易