DCR拥有先进的pow + pos混合机制,所有pow产出的块都必须经过pos的验证才能成为合法的块,也就是pow打包记账 + pos投票治理的共识机制。所以在dcr的网络中,几乎杜绝了算力垄断的现象,完美地解决了去中心化项目的治理机制问题。

挖矿 & 收益
 • 全网算力
  152979.5TH/s
 • 全网难度
  10,863,586,238
 • 核心算法
  Blake256R14
 • 货币总量
  2100万
 • 理论产出:
  0.021 DCR / Thash / 天
 • 理论收益:
  ¥2.1219 / Thash / 天

徳信币矿池 more

矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
币印
51495000000000000
301 3 0.00100
鱼池
40570000000000000
-1 3 0.10000
BTC.com
11940000000000000
187 0 0.10000
UUpool
1.1187e16
0 2 0.05000
蜜蜂矿池
2990000000000000
67 1 0.10000
zpool.ca
85410063246
21 -1 0
龙池
-2
-1 0 0.00000
可以左右滑动表格查看完整信息,
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们

徳信币 交易所/交易对

# 交易所 交易对 价格 24小时成交量
1 Binance DCR/BTC ¥ 101.15
0.004337 BTC / $14.72
¥ 87.48
8651.647 DCR / $127,312.91
2 Huobi DCR/BTC ¥ 100.81
0.004322 BTC / $14.67
¥ 66.92
6639.060 DCR / $97,384.41
3 FEX DCR/BTC ¥ 100.6
0.0043116 BTC / $14.64
¥ 48.91
4863.000 DCR / $71,176.56
4 Huobi DCR/ETH ¥ 100.88
0.16527 ETH / $14.68
¥ 36.21
3590.058 DCR / $52,688.32
5 Upbit DCR/BTC ¥ 101.08
0.00433149 BTC / $14.71
¥ 36.15
3575.536 DCR / $52,612.42
6 Bittrex DCR/BTC ¥ 100.94
0.0043417 BTC / $14.69
¥ 33.05
3273.515 DCR / $48,103.71
7 Bittrex DCR/USDT ¥ 98.54
14.35596931 USDT / $14.34
¥ 15.39
1561.858 DCR / $22,402.40
8 Upbit DCR/USDT ¥ 98.54
14.35596931 USDT / $14.34
¥ 14.66
1487.590 DCR / $21,337.10
9 Poloniex DCR/BTC ¥ 101.22
0.00434034 BTC / $14.73
¥ 11.84
1170.113 DCR / $17,234.58
10 Gate.io DCR/USDT ¥ 97.65
14.204 USDT / $14.21
¥ 6.05
619.779 DCR / $8,805.99

显示交易量前10的交易