DCR拥有先进的pow + pos混合机制,所有pow产出的块都必须经过pos的验证才能成为合法的块,也就是pow打包记账 + pos投票治理的共识机制。所以在dcr的网络中,几乎杜绝了算力垄断的现象,完美地解决了去中心化项目的治理机制问题。

挖矿 & 收益
 • 全网算力
  338304.59TH/s
 • 全网难度
  20,479,595,585
 • 核心算法
  Blake256R14
 • 货币总量
  2100万
 • 理论产出:
  0.011 DCR / Thash / 天
 • 理论收益:
  ¥1.2277 / Thash / 天

徳信币 交易所/交易对

# 交易所 交易对 价格 24小时成交量
1 QBTC DCR/CNYT ¥ 116.5
116.736 CNYT / $17.34
¥ 2.34 百万
20090.755 DCR / $348,363.11
2 OOOBTC DCR/USDT ¥ 114.55
17.04040469 USDT / $17.05
¥ 2.33 百万
20341.095 DCR / $346,831.70
3 QBTC DCR/BTC ¥ 115.09
0.00431 BTC / $17.13
¥ 2.12 百万
18412.287 DCR / $315,365.60
4 OOOBTC DCR/BTC ¥ 114.75
0.00429685 BTC / $17.08
¥ 1.33 百万
11600.126 DCR / $198,080.72
5 QBTC DCR/USDT ¥ 111.06
16.5268 USDT / $16.53
¥ 1.26 百万
11298.419 DCR / $186,807.91
6 FEX DCR/BTC ¥ 115.49
0.004326 BTC / $17.19
¥ 1.2 百万
10352.798 DCR / $177,980.96
7 Binance DCR/BTC ¥ 115.42
0.004322 BTC / $17.18
¥ 1.09 百万
9416.203 DCR / $161,729.74
8 Bittrex DCR/BTC ¥ 114.55
0.0043 BTC / $17.05
¥ 76.67
6694.520 DCR / $114,120.81
9 Upbit DCR/BTC ¥ 114.55
0.0043 BTC / $17.05
¥ 76.67
6694.520 DCR / $114,120.81
10 CoinAll DCR/BTC ¥ 115.83
0.00433893 BTC / $17.24
¥ 28.86
2491.122 DCR / $42,954.34

显示交易量前10的交易