bytom是一种多元比特资产的交互协议,运行在比原链区块链上的不同形态的、异构的比特资产(原生的数字货币、数字资产)和原子资产(有传统物理世界对应物的权证、权益、股息、债券、情报资讯、预测信息等)可以通过该协议进行登记、交换、对赌、和基于合约的更具复杂性的交互操作。

挖矿 & 收益
 • 全网算力
  87.04MH/s
 • 全网难度
  15,500,053,462
 • 核心算法
  Tensority
 • 货币总量
  21亿, 33%用于挖矿6.93亿
 • 共识机制
  POW
 • 区块间隔
  2.5分钟
 • 减半周期
  840000块 (约4年)
 • 难度调整
  2016块(约3.5天)
 • 初始块奖励
  412.5 BTM
 • 区块大小
  2M~3M
 • 理论产出:
  2.23 BTM / Khash / 天
 • 理论收益:
  ¥1.1421 / Khash / 天

比原 交易所/交易对

# 交易所 交易对 价格 24小时成交量
1 JEX BTM/USDT ¥ 0.48
0.0743 USDT / $0.07
¥ 2.26 百万
4416226.345 BTM / $328,630.08
2 OKEx BTM/BTC ¥ 0.48
0.00002202 BTC / $0.07
¥ 2.2 百万
4290569.274 BTM / $320,576.98
3 OKEx BTM/USDT ¥ 0.48
0.0709 USDT / $0.07
¥ 2.19 百万
4495181.288 BTM / $318,544.59
4 Huobi BTM/USDT ¥ 0.48
0.071 USDT / $0.07
¥ 1.33 百万
2729596.163 BTM / $193,610.52
5 Bitmart BTM/BTC ¥ 0.48
0.00002086 BTC / $0.07
¥ 79.82
1643320.180 BTM / $116,158.35
6 Bitmart BTM/ETH ¥ 0.48
0.00079881 ETH / $0.07
¥ 76.05
1564004.840 BTM / $110,679.60
7 Gate.io BTM/USDT ¥ 0.48
0.0703 USDT / $0.07
¥ 75.98
1576991.313 BTM / $110,574.64
8 ZB BTM/QC ¥ 0.48
0.51 QC / $0.07
¥ 46.51
917976.250 BTM / $67,677.49
9 Bibox BTM/USDT ¥ 0.48
0.0746 USDT / $0.07
¥ 37.5
731025.000 BTM / $54,575.41
10 CoinTiger BTM/BTC ¥ 0.48
0.00002083 BTC / $0.07
¥ 35.58
733677.300 BTM / $51,781.43

显示交易量前10的交易